Frida Ensam (Black Vinyl)

275 kr

A1 Fernando
A2 Jag Är Mej Själv Nu (Young Girl)
A3 Som En Sparv
A4 Vill Du Låna En Man (The Most Beautiful Girl)
A5 Liv På Mars (Life On Mars)
A6 Syrtaki (Siko Chorepse Syrtaki)


B1 Aldrig Mej (Vado Via)
B2 Guld Och Gröna Ängar (Wall Street Shuffle)
B3 Ett Liv I Solen (Anima Mia)
B4 Skulle De' Va' Skönt (Wouldn't It Be Nice)
B5 Var Är Min Clown (Send In The Clowns)